ET UNDERVISNINGSOPPLEGG
FOR MAT & HELSE

Her lærer du om næringsstoffet fett, og hvilken plass fettet har i både kosten og livsstilen vår, og berører kostsirkelen, mattrender og aktivitet.
FeteFakta er utviklet av Mills AS.